Slider
  • Host phổ thông
  • Host thương mại
  • Host vip

Cá Nhân 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 2GB

Băng thông 40GB

Email POP3/webmail 60

Subdomain 10

MSSQL 2005/2008 1

MySQL5 2

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 199.000

Chi phí/năm 2.388.000

Cá Nhân 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 3GB

Băng thông 70GB

Email POP3/webmail 120

Subdomain 20

MSSQL 2005/2008 2

MySQL5 3

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 279.000

Chi phí/năm 3.348.000

Doanh Nghiệp Vừa 1

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 5GB

Băng thông 160GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 60

MSSQL 2005/2008 4

MySQL5 4

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 406.000

Chi phí/năm 4.872.000

Doanh Nghiệp Vừa 2

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 7GB

Băng thông 280GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 120

MSSQL 2005/2008 10

MySQL5 10

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 500.000

Chi phí/năm 6.000.000

Doanh Nghiệp Vừa 3

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 8GB

Băng thông 340GB

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 180

MSSQL 2005/2008 20

MySQL5 20

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 542.000

Chi phí/năm 6.504.000

Doanh Nghiệp Vừa 4

Server đặt tại Server đặt tại Việt Nam

Dung lượng 10GB

Băng thông KGH

Email POP3/webmail KGH

Subdomain 400

MSSQL 2005/2008 35

MySQL5 35

Backup miễn phí

Chi phí/tháng 600.000

Chi phí/năm 7.200.000

Hotline : 077 3939399 CSKH : 0797979905 Kỹ thuật : 028 66837879